List Prezesa Zarządu

Szanowni Państwo,

Z prawdziwą przyjemnością prezentujemy sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Impexmetal za 2013 rok. Mamy nadzieję, że wyniki finansowe osiągnięte w minionym roku zostaną przez Państwa ocenione pozytywnie i będą zachętą do dalszej obecności wśród akcjonariuszy Impexmetal S.A.

Pragniemy skierować Państwa uwagę na pozytywne zjawiska zachodzące w poszczególnych Spółkach, a wpływające na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej.

W 2013 roku wzrosły przede wszystkim wolumeny sprzedaży - o ponad 6% - w porównaniu do roku poprzedniego. Łączna sprzedaż spółek, z uwzględnieniem produktów, towarów i materiałów, była na poziomie 193 tys. ton, co przełożyło się na przychody w wysokości 2,7 mld zł. Wypracowane wyniki operacyjne były na poziomie 73 mln zł a zysk netto, z uwzględnieniem działalności zaniechanej, przekroczył 86 mln zł.

Do niewątpliwych osiągnięć w 2013 roku należy zaliczyć wyniki osiągnięte w Segmentach Aluminium i Miedzi.

Wyniki Huty Aluminium Konin, największego polskiego producenta wyrobów aluminiowych walcowanych, po raz kolejny udowadniają, że jest to jeden z najbardziej wartościowych segmentów Grupy Kapitałowej. Notujemy stały wzrost wyników operacyjnych, jako efekt prowadzonej polityki rozwojowej, konsekwentnie zmieniającej mix produktowy, w kierunku wyrobów o najwyższej rentowności. W Segmencie Miedzi historycznie rekordowe wolumeny sprzedaży osiągnięte zostały przez WM Dziedzice S.A. i przedłożyły się na doskonałe wyniki finansowe. Z kolei druga spółka Segmentu - Hutmen S.A. zrealizowała wyższe niż w roku ubiegłym marże przerobowe. W obydwu spółkach możemy zaobserwować poprawę efektywności produkcji, w szczególności obniżenie kosztów stałych a także efekty wdrożeń nowych technologii przetwórstwa miedzi.

Sytuacja w Segmencie Cynk i Ołów jest bardziej złożona.

Spółka ZM SILESIA S.A. zanotowała drugi rok z rzędu bardzo dobre wyniki finansowe. To efekt rekordowo wysokich wolumenów sprzedaży w segmencie wyrobów walcowanych jak i w produkcji bieli cynkowej. Spółka działa z duża konsekwencją w pozyskiwaniu nowych odbiorców na swoje wyroby. Lepsze wyniki operacyjne ZM SILESIA S.A. zostały zniwelowane niższymi wynikami Baterpol S.A. Spółka, będąc producentem ołowiu, wykorzystuje złom akumulatorowy jako podstawowy surowiec do produkcji ołowiu rafinowanego. Historycznie najwyższe ceny złomu akumulatorowego miały negatywny wpływ na osiągnięte przez Spółkę wyniki.

Dodatkowo z przyjemnością informujemy, że spółka FŁT Polska zawarła z chińska firma Tri-Ring Corporation, nowym właścicielem Fabryki Łożysk w Kraśniku strategiczne porozumienie o zasadach długoletniej współpracy w zakresie dostaw łożysk. Biorąc pod uwagę plany chińskiego właściciela - podwojenie produkcji w Polsce w ciągu najbliższych pięciu lat - daje to szerokie możliwości rozwoju dla FŁT Polska Sp z o. o. co winno przełożyć się na pozytywne efekty finansowe dla Grupy Kapitałowej.

W 2014 roku nadal intensywnie pracujemy nad nowymi produktami, które w średnioterminowym horyzoncie mogą stać się kluczowe dla wyników Grupy. Do takich inwestycji niewątpliwie możemy zaliczyć będącą w ostatniej fazie realizacji, inwestycję w Hucie Aluminium Konin. Jej zakończenie pozwoli na zaoferowanie naszym klientom wysoko-przetworzonych produktów, które znajdą zastosowanie w najbardziej zaawansowanych technologicznie branżach. W naszą strategię wkomponowuje się również inwestycja realizowana przez ZM SILESIA S.A., której efektem będzie poszerzenie oferty wysokomarżowych wyrobów przeznaczonych na pokrycia dachowe. Dodatkowo planowana jest dalsza modernizacja przy wykorzystaniu funduszy unijnych dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Liczymy, że wraz z nowymi produktami przygotowywanymi na potrzeby najbardziej perspektywicznych branż rozwiniemy nie tylko portfolio kluczowych klientów, ale także zdecydowanie poprawimy uzyskiwane marże. Głównym celem Zarządu w 2014 roku jest dalsza praca nad rozwojem Grupy Impexmetal i budowa wartości firmy przez poprawę efektywności działań.

Dziękujemy akcjonariuszom za wiarę w prezentowaną przez spółkę wizję rozwoju i okazane zaufanie. Dziękujemy klientom i kooperantom za doskonałą współpracę i mamy nadzieje na jej dalszy rozwój  w kolejnych latach.

Dziękuję wszystkim pracownikom oraz kadrze zarządzającej, bo to Państwa praca dla Spółki pozwoliła na realizację zakładanych przez Grupę Kapitałową Impexmetal celów.

Małgorzata Iwanejko
Prezes Zarządu Impexmetal S.A.