Struktura organizacyjna

Impexmetal S.A. stanowi jednostkę dominującą Grupy Kapitałowej Impexmetal. Posiada  krajowe i zagraniczne spółki zależne, współzależne, stowarzyszone, jako spółka matka Grupy Kapitałowej Impexmetal pełni funkcje zarządcze i nadzorujące w stosunku do spółek Grupy Kapitałowej.

Podmiotem dominującym wobec Impexmetal S.A. jest Boryszew S.A., który na dzień publikacji sprawozdania posiada bezpośrednio 49,53% akcji Spółki.

Struktura Impexmetal S.A.

Struktura organizacyjna Impexmetal S.A.  przedstawia się następująco:

 • Centrala w Warszawie,
 • Zakład Huta Aluminium w Koninie,
 • Oddział Handlowy w Warszawie.

Struktura Spółki jest efektem połączenia spółek Impexmetal S.A. oraz Aluminium Konin-Impexmetal S.A. dokonanego 30 czerwca 2008 roku.

Od 1 lipca 2008 roku w ramach struktury organizacyjnej Impexmetal S.A. funkcjonuje zakład pod nazwą: Zakład Huta Aluminium Konin.

Podstawowym przedmiotem działalności Centrali w Warszawie jest zarządzanie Grupą Kapitałową a jej celem  wzrost wartości Spółki w długim okresie.

Głównym przedmiotem działalności Zakładu Huta Aluminium w Koninie jest produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium. Po zamknięciu w 2009 roku Wydziału Elektrolizy działalność Zakładu koncentruje się głównie na przetwórstwie aluminium i jego stopów. Zakład Huta Aluminium Konin jest liderem na rynku polskim w zakresie standardowych wyrobów walcowanych z aluminium i jego stopów.  Dzięki uruchomionej inwestycji w węzeł wyrobów cienkich spółka od 2007 roku sukcesywnie zwiększa produkcję wyrobów cienkich, na których osiągane są wyższe marże przerobowe.

Głównymi produktami Zakładu są:

 • blachy i taśmy – stosowane w przemyśle elektrotechnicznym, chemicznym, samochodowym i budownictwie,
 • blachy i taśmy cienkie – stosowane do produkcji chłodnic, nakrętek do butelek, tacek, żaluzji okiennych
  i listew budowlanych,

Produkty aluminiowe znajdują największe zastosowanie w motoryzacji, budownictwie, przemyśle elektrotechnicznym oraz do produkcji opakowań.

Oddział Handlowy Impexmetal S.A. w Warszawie, który funkcjonuje w ramach struktury organizacyjnej Impexmetal S.A. od dnia 1 kwietnia 2007 roku, prowadzi działalność handlową poprzez rozwijanie sprzedaży do klientów spoza Grupy, ze szczególnym naciskiem na transakcje tradingowe (bez obrotu towaru na terenie Polski). Działalność  Oddziału Handlowego Impexmetal S.A  koncentruje się na trzech podstawowych grupach towarów:

 • metale giełdowe (LME) oraz wyroby: głównie ołów, cynk, cyna i nikiel.
 • metale rzadkie: głównie krzem.
 • materiały dla poligrafii: głównie płyty analogowe, rozwijanie sprzedaży płyt cyfrowych.

Struktura Grupy Impexmetal

Wg stanu na 31 grudnia 2013 roku Grupę Impexmetal tworzą 4 Segmenty Produkcyjne i wyodrębniony Segment Pozostałej Działalnośći) : (aluminium, miedź, cynk i ołów, łożyska i handel i Pozostałe). Główne spółki Grupy to:

 • Segment Aluminium: Impexmetal S.A. Zakład Huta Aluminium Konin, Symonvit Ltd,
 • Segment Miedź: Hutmen S.A., WM Dziedzice S.A.,
 • Segment Cynk i Ołów: Baterpol S.A., ZM Silesia S.A., Polski Cynk Sp. z o.o.
 • Segment Handel: Impexmetal S.A. Oddział Handlowy., FŁT Polska. Sp. z o.o., FLT Bearings Ltd., FLT France SAS, FLT Metals Ltd, Metalexfrance S.A.
 • Segment Pozostałe nieprzypisane: S&I S.A., SPV Lakme Investment Sp. z o.o., Impex – invest Sp. z o.o., SPV Ipmexmetal Sp. z o.o., Eastside Capital Investments Sp. z o.o., Baterpol Recycler Sp. z o.o., Baterpol Recycler Sp. z o.o. Sp. komandytowa, Baterpol Recycler Sp. z o.o. Sp. komandytowo – akcyjna, Baterpol S.A. Sp. Komandytowa, Surowce Hutmen S.A. Sp. Komandytowa, Baterpol S.A. i Wspólnicy Sp. Komandytowa.

Struktura Grupy Kapitałowej Impexmetal na dzień 31 grudnia 2013 roku

Jednostki zależne bezpośrednio Przedmiot działalnościEfektywny udział jedn. dominującej w Spółce (%)Udział w ogólnej liczbie głosów (%)
Jednostki objęte konsolidacją
FLT & Metals Ltd., Wielka Brytania   handel  100 100
S & I S.A., Szwajcaria   handel 100 100
FŁT Polska Sp. z o.o., Warszawa   dystrybucja łożysk 98,35 98,35
ZM SILESIA S.A., Katowice   produkcja półfabrykatów cynku i stopów cynku, tlenku cynku i ołowiu 97,03 97,03
Polski Cynk Sp. z o.o., Oława 1) handel 99,66 100
Hutmen S.A., Warszawa 2) produkcja miedzianych rur instalacyjnych 65,23 65,23
Walcownia Metali Dziedzice S.A., Czechowice- Dziedzice S.A. 3) produkcja wyrobów miedzianych w postaci półproduktów, aluminium, pozostałych metali nieżelaznych i ich stopów, odlewnictwo 73,29 98,09
SPV Lakme Investment Sp. z o.o., Warszawa   developerska 100 100
Impex-invest Sp. z o.o.,  Warszawa 4)  4) inwestycyjna 100 100
Eastside Capital Investments Sp. z o.o., Warszawa   nie rozpoczęła działalności 100 100
Symonvit Ltd, Cypr   zarządzanie własnością intelektualną 100 100
SPV Impexmetal Sp. z o.o. Warszawa 5)  5) nie rozpoczęła działalności 63,16 99,55
 1. w tym Impexmetal S.A. posiada bezpośrednio 88,46% kapitału i głosów na WZ oraz ZM SILESIA S.A. posiada bezpośrednio 11,54% kapitału i głosów na WZ,
 2. w tym Impexmetal S.A. posiada bezpośrednio 37,69% kapitału i głosów na WZ oraz Impex-invest Sp. z o.o.  posiada bezpośrednio 27,54% kapitału i głosów na WZ (zmiana 19.08.2013r. zarejestrowana w dniu 04.10.2013r. Impexmetal S.A. posiada bezpośrednio 16,20% kapitału i głosów na WZ oraz Impex – invest  Sp. z o.o.  posiada bezpośrednio 49,03% kapitału i głosów na WZ),
 3. w tym Impexmetal S.A. posiada bezpośrednio 26,78% kapitału i 26,57% głosów na WZ oraz Hutmen S.A.  posiada bezpośrednio 71,30% kapitału 71,52% głosów na WZ, ponadto podmiot dominujący wobec Impexmetal S.A., spółka Boryszew S.A. posiada bezpośrednio 1,92% kapitału i 1,91% głosów na WZ,
 4. w tym Impexmetal S.A. posiada bezpośrednio 78,55% kapitału i głosów na ZW oraz Baterpol S.A. i Wspólnicy spółka komandytowa 21,45% kapitału i głosów na ZW,
 5. w tym Impexmetal S.A. posiada bezpośrednio 8,64% kapitału i głosów na ZW, Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. posiada bezpośrednio 90,91% kapitału i głosów na ZW.

Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu/zgromadzeniu wspólników jest zgodny z udziałem w kapitale zakładowym Spółki za wyjątkiem WM Dziedzice S.A. gdzie udział w kapitale zakładowym wynosi 98,08%

Jednostki zależne bezpośrednio Przedmiot działalnościEfektywny udział jedn. dominującej w Spółce (%)Udział w ogólnej liczbie głosów (%)
Jednostki niekonsolidowane
Brassco Inc., USA   1) nie prowadzi działalności operacyjnej 98,03 100
Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o., Konin    usługi ochrony środowiska 59,97 59,97
 1. w tym Impexmetal S.A. posiada bezpośrednio 94,34% kapitału i głosów na WZ oraz Hutmen S.A. posiada bezpośrednio 5,66% kapitału i głosów na WZ

Jednostki zależne pośrednioJednostki dominujące niższego szczeblaPrzedmiot działalnościEfektywny udział jedn. dominującej
w Spółce (%)
Udział
w ogólnej liczbie głosów (%)
Jednostki objęte konsolidacją
Baterpol S.A., Katowice Polski Cynk Sp. z o.o.

skup, przerób złomu akumulatorowego oraz produkcja

i przetwórstwo ołowiu i stopów ołowiu

99,66 100,00
Huta Metali Nieżelaznych Szopienice S.A. w likwidacji, Katowice Polski Cynk Sp. z o.o.

produkcja wyrobów walcowanych

z miedzi i mosiądzu (od 26.09.2008 r. w likwidacji)

61,56 61,77
BATERPOL RECYCLER  Sp. z o.o. Wrocław Polski Cynk Sp. z o.o. utylizacja odpadów cynkonośnych 99,66 100,00
FLT Bearings Ltd., Wielka Brytania FLT France SAS, Francja dystrybucja łożysk 98,35 100,00
FLT France SAS, Francja FŁT Polska Sp. z o.o. dystrybucja łożysk 98,35 100,00
Metalexfrance S.A., Francja FŁT Polska Sp. z o.o. handel 97,03 100,00
Jednostki nieskonsolidowane
Susmed Sp. z o.o., Toruń Hutmen S.A. działalność wczasowo – rehabilitacyjna, usługi remontowo-budowlane, medyczne, sprzedaż artykułów BHP 65,23 100,00
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Hutnik Sp. z o.o. w likwidacji, Konin Impex – Invest Sp. z o.o. nie prowadzi działalności 94,00 94,00
FLT Wälzlager GmbH, Niemcy FŁT Polska Sp. z o.o. dystrybucja łożysk 98,35 100,00
FLT & Metals s.r.l., Włochy FŁT Polska Sp. z o.o. dystrybucja łożysk 98,35 100,00
FLT (Wuxi) Trading Co. Ltd., Chiny FŁT Polska Sp. z o.o. dystrybucja łożysk 98,35 100,00

Jednostki współzależne pośrednioJednostki współkontrolujące niższego szczeblaPrzedmiot działalnościEfektywny udział jedn. dominującej w Spółce (%)Udział w ogólnej liczbie głosów/ (%)
MBO-Hutmen jv Sp. z o.o., Wrocław Hutmen S.A. produkcja spoiw i stopów metali białych 32,62 50
KATECH-Hutmen Sp. z o.o., Ukraina w likwidacji Hutmen S.A. skup, przetwórstwo i sprzedaż wyrobów z metali nieżelaznych (działalność zawieszona od 1.04.2003) 32,62 50

Jednostki stowarzyszone bezpośrednioPrzedmiot działalnościEfektywny udział jedn. dominującej w Spółce (%)Udział w ogólnej liczbie głosów (%)
Remal Sp. z o.o., Konin usługi remontowo-produkcyjne 48,93 48,93
Przedsiębiorstwo Automatyzacji i Pomiarów Altech Sp. z o.o., Konin usługi automatyka i pomiary 34,91 34,91

Jednostki objęte konsolidacją  
Spółki osoboweWspólnicy SpółkiPrzedmiot działalności
Baterpol S.A. i Wspólnicy Spółka Komandytowa, Warszawa Komplementariusze: Baterpol S.A., FŁT Polska Sp. z o.o. komandytariusz: Impexmetal S.A.,  sprzedaż hurtowa towarów
Surowce Hutmen S.A. Spółka Komandytowa, Wrocław Hutmen S.A – komplementariusz, komandytariusze: Baterpol S.A., FŁT Polska Sp. z o.o  sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie, pozostałych półproduktów, sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
BATERPOL RECYCLER Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, Wrocław Komplementariusz: BATERPOL RECYCLER Sp. z o.o., Komandytariusz: HMN Szopienice S.A. w likwidacji sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie, pozostałych półproduktów, sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
BATERPOL S.A. Spółka Komandytowa, Katowice Komplementariusz: Baterpol S.A. Komandytariusz: BATERPOL RECYCLER Sp. z o.o., Spółka Komandytowa sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie, pozostałych półproduktów, sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
BATERPOL RECYCLER Sp. z o.o. Spółka Komandytowo - Akcyjna, Katowice Komplementariusz: BATERPOL RECYCLER Sp. z o.o., Komandytariusz: Baterpol S.A. produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych

Zmiany w strukturze Grupy dokonane po 31 grudnia 2013 roku

Struktura Grupy Kapitałowej Impexmetal nie zmieniła się do dnia publikacji niniejszego raportu.