List Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Szanowni Państwo,

listZ dużą satysfakcją przekazujemy Państwu raport roczny Grupy Kapitałowej Impexmetal za rok 2013. Jest on dowodem, że realizowana przez Zarząd pod stałym nadzorem Rady Nadzorczej strategia rozwoju przynosi zakładane przez wszystkich efekty.

Pogarszający się z każdym rokiem w Unii Europejskiej klimat dla przemysłu, w tym zwłaszcza dla przemysłu ciężkiego - pomimo lansowanego kilka lat temu hasła o reindustrializacji gospodarki europejskiej - ma brzemienne skutki także dla Grupy Impexmetal. Polityka klimatyczna Brukseli wraz z kosztami jej wdrożenia staje się nie do zaakceptowania dla konkurencyjności unijnych spółek sektora przemysłowego, zwłaszcza metalurgicznego. Konieczne były więc głębokie zmiany, których skutkiem jest stopniowa zmiana profilu produkcyjnego spółek z Grupy.

Rolą Rady Nadzorczej jest wyznaczanie kierunków rozwoju – rozwoju, który wobec wielu przemian jakie zachodzą w środowisku biznesowym Impexmetalu musiał przyjąć konkretne, nieco inne niż wcześniej kierunki. Wysiłek restrukturyzacyjny przyniósł spodziewane efekty – pomimo zapaści na głównych rynkach utrzymaliśmy naszą pozycję, przygotowując się na powrót koniunktury. Czas restrukturyzacji oznaczał także przygotowanie do inwestycji, których głównym celem było przygotowanie zakładów Grupy Impexmetal (w szczególności najważniejszego z punktu widzenia przychodów zakładu w Koninie) do stopniowego zwiększania stopnia przetworzenia produktów, a co za tym idzie zwiększanie uzyskiwanych marż ze sprzedaży produktów na nowych, wymagających rynkach

Osiągnięte w ostatnim roku wyniki finansowe, wraz z dającą się oszacować przyszłością pozwalają na duży optymizm w prognozowaniu wyników Impexmetalu w kolejnych okresach.  Jako Rada Nadzorcza z zadowoleniem odnotowujemy fakt, że realizacja zadań strategii modernizacyjnej procesów technologicznych realizowana przez Zarząd spółki na poziomie całej grupy kapitałowej przebiega zgodnie z przyjętymi harmonogramami i założeniami. Rok 2013 to także czas dyskusji nad wdrożeniem nowych kierunków  restrukturyzacji aktywów oraz modernizacji technologicznej. Mają one w najbliższych 5 latach pozwolić Grupie Impexmetal na większe uniezależnienie się od globalnego oligopolu największych dostawców metali kolorowych. Nadrzędnym celem jest tutaj obniżenie cen zakupu metali niezbędnych do właściwego funkcjonowania naszych zakładów produkcyjnych

Prowadzone od roku działania modernizacyjne zaczynają przynosić wymierne rezultaty w postaci ciekawych rozwiązań technologicznych, których wdrożenia będziemy oczekiwali w najbliższych latach.  

W imieniu Rady Nadzorczej dziękuję pracownikom za trud włożony w osiągnięcie ambitnych celów. Bez ich zrozumienia i pełnego zaangażowania w realizację działań Zarządu, utrzymanie zrównoważonego rozwoju spółki w tak trudnych warunkach zewnętrznych, nie byłoby możliwe.

Dziękuję także wszystkim kooperantom i klientom za kolejny rok owocnej współpracy. Jestem przekonany, że kolejne lata będą dla nas wszystkich źródłem satysfakcji biznesowej.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Arkadiusz Krężel