Segmenty działalności

Grupa Kapitałowa Impexmetal zajmuje się głównie przetwórstwem metali kolorowych. Jest producentem wyrobów z aluminium, miedzi, cynku i ołowiu. Tworzy największy krajowy holding, zajmujący się produkcją wyrobów z metali kolorowych. Ponadto prowadzi działalność handlową w zakresie łożysk i pozostałych metali. Zgodnie z MSSF nr. 8 wyodrębniono 4 głównych segmentów działalności:

  • Aluminium
  • Miedź
  • Cynk i Ołów
  • Handel