Aluminium

a) Przedmiot działalności

W skład Segmentu Aluminium wchodzą podmioty: Huta Aluminium Konin (Impexmetal SA), Symonvit Ltd.

Zakład Huta Aluminium Konin należący do Impexmetal S.A. jest liderem na rynku polskim w zakresie standardowych wyrobów walcowanych z aluminium i jego stopów.

Głównymi produktami w Segmencie Aluminium są:

  • blachy i taśmy (gorącowalcowane i zimnowalcowane) – stosowane w przemyśle elektrotechnicznym, chemicznym, samochodowym i budownictwie,
  • blachy i taśmy cienkie – stosowane do produkcji chłodnic, nakrętek do butelek, tacek, żaluzji okiennych i listew budowlanych

Największe zastosowanie produkty aluminiowe Grupy znajdują w motoryzacji, budownictwie, w przemyśle elektrotechnicznym oraz do produkcji opakowań.

Spółka Symonvit Ltd zajmuje się zarządzaniem własnością intelektualną.

b) Sprzedaż i rynki zbytu

Sprzedaż ilościową oraz przychody ze sprzedaży Segmentu Aluminium w roku 2013 i 2012 przedstawia poniższe zestawienie:

SpółkaAsortymentIlość[T]Wartość [TPLN]
2013201220132012
Impexmetal (Zakład Huta Aluminium Konin)        
  Wyroby zimnowalcowane 48 637 51 778 484 918 531 441
  Wyroby cienkie 23 646 20 980 268 317 246 068
  pozostałe     47 947 50 519
  Razem 72 283 72 758 801 182 828 028
Symonvit      13 926 13 480
Razem Segment Aluminium 72 283 72 758 815 108 841 508

Rok 2013 zakończył się dla Segmentu Aluminium nieznacznie niższym poziomem sprzedaży w ujęciu ilościowym. Należy podkreślić fakt, że w 2013 roku zmieniła się korzystnie struktura sprzedaży. Zanotowano wyższy poziom sprzedaży wyrobów cienkich, które sprzedawane są z najwyższymi marżami handlowymi. Aktualnie trwa proces inwestycyjny, dzięki któremu moce produkcyjne zwiększą się o 10 tys. ton.  

Główne kierunki sprzedaży w Segmencie Aluminium w latach 2013 – 2012 przedstawiono w poniższej tabeli:

Struktura sprzedaży [%]20132012
Kraj 50% 52%
Czechy 9% 7%
Francja 5% 5%
Ukraina 3% 3%
Bułgaria 3% 1%
Finlandia 3% 3%
Szwecja 2% 2%
Austria 2% 1%
Szwajcaria 2% 1%
pozostałe 10% 11%
Eksport jako % sprzedaży łącznej 50% 48%

W 2013 roku w Segmencie Aluminium główne kierunki sprzedaży nie uległy znaczącej zmianie. Największym rynkiem sprzedaży eksportowej dla Segmentu Aluminium pozostał rynek niemiecki. Sprzedaż eksportowa wzrosła o 2pp w porównaniu do 2012 roku.

Rynek krajowy jest istotnym rynkiem ze względu na silną pozycję Zakładu Huta Aluminium Konin, który jest jedynym w Polsce producentem wyrobów walcowanych oraz ze względu na duży udział klientów końcowych, którzy są klientami lojalnymi i gwarantują stabilność sprzedaży w długim horyzoncie czasowym.

c) Udział w rynku

Rynek aluminiowych wyrobów walcowanych szacowany jest na ok. 20 mln ton na świecie oraz 4 mln ton dla Europy. Udział Huty Aluminium Konin w światowym rynku jest szacowany na 0,4%, natomiast udział w rynku europejskim 2%. Faktyczny udział, w ramach produktów oferowanych przez Hutę, jest znacznie wyższy, ponieważ oferta Huty nie obejmuje wszystkich rodzajów wyrobów walcowanych dostępnych na rynku.

d) Konkurencja

Na rynkach obsługiwanych przez Hutę Aluminium Konin występują różne grupy konkurencji. Można je podzielić ze względu na położenie geograficzne, skalę działalności czy poziom technologiczny. Z uwagi na geograficzną strukturę sprzedaży, główną konkurencją są podmioty operujące w Europie. Znaczenie pozostałych rynków jest marginalne i nabiera znaczenia w okresach korzystnych relacji kursowych.

Największymi producentami operującymi na rynku europejskim są:

  • światowe koncerny:  ALCOA, CONSTELLIUM, NOVELIS, ALERIS, GRÄNGES

Są to liderzy w zakresie technologii, którzy posiadają uznaną markę. Firmy te posiadają własne źródła surowców i cechują się specjalizacją produkcyjną w poszczególnych zakładach. Oferują kompleksową ofertę w zakresie produktów aluminiowych walcowanych, wyciskanych, odlewanych. Dodatkowo ofertę uzupełniają o wyroby lakierowane, laminaty aluminiowe i kompozyty budowlane.

  • niezależne firmy europejskie: ALINVEST, IMPOL, ELVAL, ALCOMET, ALRO, TLM, AMAG oraz firmy z Turcji: ASSAN, PMS, TEKNIK.

Wymienione firmy reprezentują zróżnicowany poziom technologiczny oraz podobnie jak Huta   Aluminium Konin oferują szeroki mix produktowy w ramach jednego zakładu.

e) Surowce i źródła zaopatrzenia

Podstawowymi surowcami używanymi do produkcji w Segmencie Aluminium są gąski i bloki aluminiowe oraz złomy aluminium, które są nabywane w imporcie (czysty metal, stopy) lub w kraju (złomy).

f) Szczególnie kluczowe parametry dla Segmentu

  • wysokość premii handlowych, które są mają wpływ na przychody i wyniki,
  • wysokość dopłaty do głównego surowca (aluminium), poziom cen złomu, które mają wpływ na wysokość kosztów wytworzenia